K 2021

Zverejnené dňa Vydané úradom vo veci
30.6.2020 Obec Vlača Záverečný_účet_obce_za_rok_2021

   

ROK 2020
 
Zverejnené dňa  Vydané úradom Vo Veci
9.6.2020 Obec Vlača Záverečný_účet_obce_za_rok_2019 - Návrh

 

 
 
 
 
 
Rok2019
 
Zverejnené dňa Vydané úradom Vo Veci Detaily
26.11.2018 Obec Vlača Návrh rozpočtu na rok 2019 a výhľadovo 2020 a 2021 pdf 
       

 

 
 
 
 
                     ROK 2017
 
 
 
Zverejnené dňa Vydaný úradom /organizáciou                     Vo veci Detaily
27.11.2017 Obec Vlača Návrh rozpočtu obce Vlača na rok 2018 a výhľadovo na roky 2019 a 2020 pdf