História obce

             Obec Vlača je po prvýkrát pomenovaná v listine z roku 1349 pod názvom Laachafalua. V písomnostiach zo 14.16.stor. sa vyskytuje pravicelne pod názvom Lacha, čo bol maďarizovaný tvar staršieho slovenského názvu Vlača, ktorý sa však vyskytuje ojedinele. Vznikla v chotári obce Medzianky. Vlača leží v južnom okraji Nízkych Beskýd, pri pravom brehu rieky Tople v nadmorskej  výške okolo 200 m.n. Nachádza sa v severozápadnej časti okresu Vranov nad Topľou. Má 238 obyvateľov a chotár sa rozprestiera na ploche 425 hektárov. Obec Vlača bola vždy súčasťou územia, ktoré má názov Šariš.

             V chotári obce Vlača archeologický výskum odhalil stopoy po slovanských sídliskách zo 7.-8.storočia. V chotári na mieste zvanom Rovne a Zahuminky sa našli črepy nádob z 10.-11.storočia. Je nepochybné, že sídliská a keramika sú deilom vtedajších obyvateľov obce Vlača. 

            Celý chotár obce Vlača odvodňje rieka Topľa s prítokom potokov Vlačiansky a Babiansky. Najnižšia nadmorská výška je na brehu rieky Topľa- 160 m.n.m a najvyšší bod je na hore zvanej Paseky 252 m.n.n. Rovinný až mierne zvlnený povrch odlesneného chotára tvoria