Dátum zverejnenia  Názov dokumentu
25.5.2018 Informačná povinnosť 
25.5.2018 poverenie zodpovednej osoby
25.5.2018 Zmluva o dielo
10.8.2018 Dodatok k Zmluve o dielo ku dňu 1.8.2018
22.1.2020 Dodatok k Zmluve o dielo