2016                       2017 zverejnenie
Január Január  26.2.2017
Február Február   24.3.2017
  Marec   28.4.2017
  Apríl   29.5.2017
  Máj   1.6.2017
  Jún   30.7.2017
  Júl    28.8.2017
  August     30.9.2017
  September     29.10.2017
  Október. 30.11.2017
  November  30.12.2017
  December   25.1.2018