Rekonštrukcia kultúrneho domu                                    zverejnené 
                                                                                             22.8.2019
Výzva na predkladanie ponúk 
Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritéria
Príloha č.2 - Zadanie - Výkaz výmer.
Príloha č.3 - Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
Príloha č.4 - Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č.5 - Projektová dokumentácia 

 

Dom smútku
 uvy.pdf (746601)Vlaca-DomSmutku-NN.pdf (1018227)a601_ts-oplotenie.pdf (44567)
 
 
 
  • Rekonštrukcia strechy na budove kultúrneho domu.pdf      zverejnené
  •                                                                                              10.8.2018

 

 
 
Multifunkčné ihrisko                                                                     zverejnené 
    
                                                                                                        10.8.2018
 
Príloha č.1 - Projektová dokumentácia  
Príloha č.2 - Zadanie - Výkaz výmer  
Príloha č.3 - Návrh na plnenie kritéria  
 hcapbiphnpeakadi.png