2017 dátum  zverejnenia
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu          5.1,2017 
Zmluva o spoluráci.         10.3.2017
Zmluva o dielo - DOM SMÚTKU        20.11.2017