INFORMÁCIE

o zasadnutiach obecného zastupiteľstva

Rok 2018

Dátum zasadnutia OZ Zápisnica  Uznesenie
30.11.2018 Zápisnica z 1. zasadnuta OZ Uznesenie 
17.11.2018 Z ápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ

Uznesenia

     

 

Rok 2017

Dátum zasadnita Zápisnica Uznesenie